برگزاری مجالس خانگی غدیر
تاریخ شروع 1399/05/14
مبلغ جمع آوری شده 81,984,300 تومان
دسته بندی
فرهنگی
مذهبی
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 81,984,300 تومان
  • پرداخت آنلاین: 12,052,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 69,932,300 تومان