اطعام عید غدیر
تاریخ شروع 1399/05/14
مبلغ جمع آوری شده 66,486,725 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 66,486,725 تومان
  • پرداخت آنلاین: 66,486,725 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان