تهیه کولر
تاریخ شروع 1399/04/12
مبلغ جمع آوری شده 58,460,688 تومان
دسته بندی
اجتماعی
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 58,460,688 تومان
  • پرداخت آنلاین: 33,974,800 تومان
  • پرداخت به حساب: 24,485,888 تومان