تامین ملزومات تحصیلی
تاریخ شروع 1399/06/13
مبلغ جمع آوری شده 42,613,644 تومان
دسته بندی
تحصیل
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 42,613,644 تومان
  • پرداخت آنلاین: 29,665,802 تومان
  • پرداخت به حساب: 12,947,842 تومان