کمک به سیل زدگان بلوچستان
تاریخ شروع 1398/10/22
مبلغ جمع آوری شده 654,492,650 تومان
دسته بندی
معیشت
عمرانی
بلایای طبیعی
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 654,492,650 تومان
  • پرداخت آنلاین: 198,744,650 تومان
  • پرداخت به حساب: 455,748,000 تومان