قربانی گوسفند ماه صفر
تاریخ شروع 1399/06/26
مبلغ مورد نیاز 70,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 67,605,604 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 67,605,604 تومان
  • پرداخت آنلاین: 41,177,904 تومان
  • پرداخت به حساب: 26,427,700 تومان