کمک فوری به جوان کارگر
تاریخ شروع 1399/04/21
مبلغ مورد نیاز 20,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 22,120,050 تومان
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 22,120,050 تومان
  • پرداخت آنلاین: 13,529,050 تومان
  • پرداخت به حساب: 8,591,000 تومان